Δελτίο τύπου

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς φίλους και φίλες, ότι ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας εφαρμόζει πλέον για το Κατάστημα Βιολογικών Προϊόντων “Πράσινο Σπίτι” και το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.