Προϊόντα και Υπηρεσίες

Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», προχώρησε στη σύσταση Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού, στην έδρα του Συνεταιρισμού που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 13 στην πόλη της Άμφισσας. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών για μεμονωμένους αλλά και για ομάδες, συλλόγους και σχολεία, από και προς τη Φωκίδα. Οι υπηρεσίες μας αφορούν: έκδοση εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων, διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων, πακέτα εναλλακτικού τουρισμού.

Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα εως Παρασκευή 8-4. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22650 28507, Κιν: 6945 238562,

email: elisavet_koispevolikas@yahoo.gr