Ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο προς την εταιρία S&B Α.Ε Βιομηχανικά Ορυκτά

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» θέλει να ευχαριστήσει θερμά την εταιρία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. για την ευγενική της χορηγία, να αποκαταστήσει την εξωτερική όψη του κτηρίου των παλαιών σφαγείων της Δ.Ε. Ιτέας.

Μέσα από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013» ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας αναπτύσσει ένα Εργαστήριο Παραγωγής Σαπουνιού από Ελαιόλαδο . Σκοπός του είναι να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό προϊόν με βάση το ελαιόλαδο Άμφισσας μέσα σε ένα χώρο που θα λειτουργήσει και ως χώρος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της δράσης αυτής ο Κοι.Σ.Π.Ε. θα δώσει τη δυνατότητα να απασχοληθούν άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και θα συνδέσει την δράση αυτή με το ελαιόλαδο και την ελιά, σήμα κατατεθέν της Φωκικής Γης.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού παράλληλα με την ανάπτυξη παραγωγικών και εμπορικών μονάδων, αποτελεί και Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν επαγγελματικά, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια, αποτρέποντας παράλληλα τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Το Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας