Δικτυο Κοι.Σ.Π.Ε.

Σήμερα, λειτουργούν σε Πανελλαδικό επίπεδο 16 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης. ενώ παράλληλα αναπτύσσονται από φορείς νέες πρωτοβουλίες σύστασης Κοι.Σ.Π.Ε. σε ολόκληρη την Ελλάδα (Καβάλα, Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πειραιάς, Λάρισα, Βόλος, Ρέθυμνο κ.α.). Οι 16 αυτοί οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι οι εξής:

 • Κοι.Σ.Π.Ε. 1ου Το.Ψ.Υ. Αττικής “Διάπλους”
 • Κοι.Σ.Π.Ε. 3ου Το.Ψ.Υ. Αττικής “Κλίμαξ Ρlus”
 • Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Ηλιοτρόπιο»
 • Κοι.Σ.Π.Ε. 6ου Το.Ψ.Υ. Αττικής “Εικόνα”
 • Κοι.Σ.Π.Ε. 9ου Το.Ψ.Υ. Αττικής “Ευ Ζην”
 • Κοι.Σ.Π.Ε. 10ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Διαδρομές»
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Άρτας – Πρέβεζας
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Αχαΐας «ΦΑΡΟΣ»
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας “Νέοι Ορίζοντες”
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Κεφαλλονιάς – Ζακύνθου “ΡΟΤΑ”
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Νομού Πιερίας
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας»
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Χανίων
 • Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Χίου “ΩΡΙΩΝ”

Παράλληλα στις 11.02.2011 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) κατόπιν αποδοχής και ολικής ψήφισης των άρθρων του Καταστατικού της από 14 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης και η οποία αποτελεί το πρώτο Δευτεροβάθμιο όργανο φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα και το πρώτο επίσημο συλλογικό όργανο των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.pokoispe.gr/site/