Στοιχεια Επικοινωνιας

Εθνικής Αντιστάσεως 13
Άμφισσα 33 100
Τηλ./Fax 2265028507
E-mail koispevolikas@yahoo.gr