Δελτίο Τύπου 

 

 Σύγκληση 9ης Γενικής Συνέλευσης Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας»

 

 Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» προσκαλεί τους συνεταιριστές/εγγεγραμμένα μέλη του στην 9η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η τελική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. στον χώρο του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επί της οδού Οδ. Ανδρούτσου 5, Άμφισσα 33100. 

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» αποτελεί τον μοναδικό συνεταιρισμό του Τομέα Ψυχικής Υγείας στην Φωκίδα με άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποτελεί μία ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού παράλληλα είναι επιχειρηματική μονάδα, αλλά και μονάδα ψυχικής υγείας, που εντάσσεται στους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.). Βασικός του στόχος είναι η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως τα άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας του Συνεταιρισμού κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική η συμμετοχή φυσικών προσώπων, αλλά και φορέων της κοινότητας στην κορυφαία ετήσια εκδήλωση του. Νέα μέλη που επιθυμούν να εγγραφούν και να ενταχθούν στον Κοι.Σ.Π.Ε., παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22650.28507 για περισσότερες πληροφορίες.

 

Για το Δ.Σ. 

         Ο Πρόεδρος                Η Γραμματέας

 

 Μπαφατάκης Ασημάκης                        Χαψούλα Γεωργία